AmCham Ekibi

Executive Director
Aslı Özelli
Genel Sekreter

Aslı Özelli, AmCham Turkey (Amerikan Şirketler Derneği) Genel Sekreteri olarak Temmuz 2018 itibariyle göreve başladı. Aslı bu görevi öncesinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmaktaydı. 

Aslı Özelli, 2022-2023 dönemi için Avrupa ve Avrasya'da 43 ülkeyi kapsayan AmCham ağı olan AmChams in Europe (ACE) İcra Kurulu'na Üye olarak seçildi.

STEM girişiminin bir parçası olarak Milyon Kadın Mentorluk Programı'nın (MWM) hedeflerini desteklemek adına ABD Ticaret Odası tarafından program elçisi olarak aday gösterilen Aslı aynı zamanda Çeşitlilik ve Kapsayıcılık çalışmalarının bir parçası olarak EBRD, KAGİDER, TurkishWin ve UPS tarafından desteklenen Kadın Liderlik Platformu gönüllü elçisidir.

DEİK’teki 18 yıllık kariyeri süresince, kurumun her kademesinde görev alan Aslı Özelli, farklı zamanlarda 27 ülke ve 5 sektörel İş Konseyi’ne hizmet sağladı. DEİK’ten önce Ericsson Türk Telekom Pazarlama Bölümü’nde çalışan Aslı Özelli, mezuniyet sonrası tez çalışması ile eş zamanlı olarak dönemin TBMM Nato Parlamenterler Assemblesi Türk Grubu Başkanı’na danışmanlık yaptı. 

Mülteciler üzerine tez çalışması bulunan Aslı Özelli, 1996 yılında ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olduktan sonra yüksek lisansını yine aynı bölümde tamamladı. Evli ve iki çocuk annesidir.

asli.ozelli(at)amchamturkey.com 

İletişim Direktörü
Pınar Işlak
İletişim Direktörü

AmCham Türkiye/ABFT'de 2016 yılından bu yana İletişim Direktörü olarak görev yapan Pınar Işlak, 2015 yılı içerisinde merkezi Londra'da bulunan İngiltere-ABD İş Konseyi'nde iletişim ve etkinlik yönetimi alanlarında çalışmalarda bulunmuştur. Bu görevi öncesinde Pınar, 2006-2014 yılları arasında Citibank'da Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak görev alarak medya ilişkileri, kriz yönetimi, etkinlik yönetimi, iç iletişim ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Pınar, Galatasaray Üniversitesi'nden MBA ve Cardiff Met Üniversitesi'nden International Marketing derecelerine sahiptir. 

pinar.islak(at)amchamturkey.com

 

Mali ve İdari İşler Direktörü
Didem Okutulmuş
Mali ve İdari İşler Direktörü

Didem Okutulmuş, 2017 yılı Şubat ayından bu yana Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT) Mali ve İdari İşler Direktörü görevinde yer almaktadır. AmCham Türkiye/ABFT’ye katılmadan önce 17 yıl Demirbank, HSBC, Şekerbank'da çalışmış olan Didem, en son Ticari Bankacılık Pazarlama Direktörü pozisyonunda yatırım, dış ticaret ve yatırım kredilerinin hazırlanması, fiyatlama, risk takibi, portföy yönetimi alanlarında görev almıştır. Didem lisans diplomasını Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden almıştır. 

didem.okutulmus(at)amchamturkey.com

Kamu İlişkileri Direktörü
Ebru Kunt Akın
Kamu İlişkileri Direktörü

Ebru Kunt Akın, Şubat 2021 tarihinden bu yana AmCham Türkiye'de Kamu İlişkileri Direktörü olarak görev yapmaktadır. Bu görevden önce 2018-2021 yılları arasında Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası’nda (AHK Türkiye) Kıdemli Kamu ve Kurumsal İlişkiler Program Müdürü olarak görev yapmaktaydı. Bu görevi kapsamında farklı sektörlerin kamu ilişkilerini yönlendiren çalışma gruplarının toplantılarını organize etti, üyelerden gelen görüşleri kurumun pozisyon belgesi olarak raporlaştırdı ve ilgili kamu temsilcileri ile görüşmeleri planladı. Bu görevde aynı zamanda yılda 4 kez iki ülke üst düzey kamu temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Türkiye-Almanya Ekonomi Toplantılarını düzenledi.

Bu görevinden önce çeşitli akademik çalışmalarda bulundu: 2006-2008 yılları arasında tam burslu master yaparken Bahçeşehir Üniversitesi Karadeniz ve Kafkasya Araştırma Merkezini kurdu ve yönetti. 2008 -2009 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde öğretim asistanlığı ve tam burslu doktora çalışması, 2009-2014 yılları arasında Bilgi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarda bulundu ve tam burslu olarak doktora çalışmasına devam etti. 1998-2006 yılları arasında DEİK Avrasya İş Konseyi Koordinatörü olarak görev aldı. Marmara Üniversitesi ve İstanbul Erkek Lisesi mezun olan Ebru, AFS bursuyla St.Louis Missouri’de bulundu. Evli ve tek çocuk sahibi olan Ebru İngilizce ve Almanca bilmektedir.

ebru.kunt(at)amchamturkey.com 

Proje Koordinatörü
Elif Aksoy Çitgez
Proje Koordinatörü

Elif Aksoy Çitgez, Haziran 2022’de Proje Koordinatörü olarak AmCham Türkiye'de görevine başladı. Kariyerine kimya, bilişim ve yenilenebilir enerji gibi çeşitli sektörlerde İş Geliştirme Uzmanı olarak başlayan Elif, aile şirketinde çalışırken Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinde 12 mw güneş enerjisi santrali projeleri geliştirme fırsatı buldu.

Elif bu görevi sonrasında, sosyo-ekonomik kalkınmaya yönelik projeler geliştiren özel bir girişim olan IDEMA'da Proje Müdürü olarak görev yaptı. IDEMA'da çalıştığı süre boyunca, gıda girişimciliğini destekleyen ve Türkiye'de yaşayan farklı topluluklar arasında kültürler arası anlayışı teşvik eden LIFE projesinde Program Yöneticisi olarak çalıştı. Daha sonra, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda çözümler geliştiren, 20'den fazla ülkede UNDP global ve Impact Hub global tarafından yürütülen, ileri aşama pozitif etki odaklı girişimleri hedefleyen uluslararası bir program olan Accelerate2030'da Ulusal Program Koordinatörü olarak çalıştı. Lisans eğitimini Kadir Has Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği bölümünde tamamlayan Elif, yüksek lisans eğitimini University of Sussex, İşletme ve Girişimcilik bölümünde tamamlamıştır.        

elif.aksoy(at)amchamturkey.com 

Elif Soyer
Elif Soyer
Üye İlişkileri Koordinatörü

Elif Soyer, Ağustos 2022'de AmCham Türkiye'de Üye İlişkileri Koordinatörü olarak görevine başladı. Yaklaşık 30 yıllık profesyonel deneyimini, 23 yıllık yönetim, hızlı hava taşımacılığı, İSG, reklam ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda edinmiştir. Satış, çalışan yönetimi ve proje yönetiminin her seviyesinde  uzmanlığa sahiptir. AmCham Türkiye'ye katılmadan önce Elif, Alman-Türk Ortaklığı Mesleki Beceri Geliştirme Projesi'nde Proje Koordinatörü olarak çalışmıştır. Proje, sequa.de tarafından Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilmekte ve yönetilmektedir. Elif, lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Üsküdar Üniversitesi (İş Sağlığı ve Güvenliği) ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde (Sivil Toplum Kuruluşları Yönetimi) tamamladı. Evli ve bir oğlu var.

elif.soyer(at)amchamturkey.com