AmCham Ekibi

Genel Direktör Vekili
Elif Demircan-Hüttemann
Genel Direktör Vekili

Elif Demircan-Hüttemann, on yılı aşkın süre boyunca uluslararası ilişkiler ve kamu ilişkileri alanında sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ve ticaret derneklerinde deneyim kazanmıştır. Elif, IDEMA’ya (Uluslararası Kalkınma Yönetimi) Avrupa bölgesinde iş geliştirme konusunda danışmanlık sunmaktadır. Bu görevi öncesinde Elif, 2012 – 2017 yılları arasında AmCham Türkiye/ABFT’nin Genel Direktörü olarak organizasyon stratejisi geliştirilmesi ve uygulaması, Türkiye, ABD ve AB’de paydaşlar ve stratejik ortaklar ile iletişimin sürdürülmesi ve işbirlikleri geliştirilmesi, Avrupa, Orta Doğu ve Kafkasya Bölgesi’ndeki diğer ticaret odaları ile iletişimin sağlanması ve en iyi uygulamaların transferi konusunda çalışmalarda bulunmuştur.        

Elif Demircan-Hüttemann, AmCham Türkiye/ABFT’ye katılmadan önce Şişli Belediyesi’nde Dış İlişkiler Koordinatörü ve Avrupa Birliği Merkezi Direktörü olarak görev almıştır. Bu görevinde Elif, dış ilişkiler koordinasyonu, networking kapasitesinin geliştirilmesi ve AB ülkeleri ile işbirlikleri geliştirmenin yanı sıra, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumları, sendikalar, iş dünyası ve iş birlikleri ile çalışma ilişkileri kurulması konularında çalışmıştır. Elif, aynı zamanda ARI Hareketi’nde Uluslararası İlişkiler Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmalarda bulunmuştur. ARI Hareketi’nde Avrupa Ajandası projesi koordinatörü olmasının yanı sıra, Turkish Policy Quarterly (TPQ) dergisinin Editör Yardımcısı olarak da görev almıştır. Elif, İstanbul doğumlu olup İstanbul Üniversitesi’nden Siyaset Bilimi Lisans, Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Politikası ve Uluslararası İlişkiler bölümünden de Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

Kıdemli İletişim Yöneticisi
Pinar Islak
Kıdemli İletişim Yöneticisi

Amerikan Şirketler Derneği'nde (AmCham Türkiye/ABFT) İletişim Yöneticisi olarak görev yapan Pinar Islak, 2015 yılı içerisinde merkezi Londra'da bulunan İngiltere-ABD İş Konseyi'nde iletişim ve etkinlik yönetimi alanlarında çalışmalarda bulunmuştur. Bu görevi öncesinde Pınar, 2006-2014 yılları arasında Citibank'da Kurumsal İletişim Yöneticisi olarak görev alarak medya ilişkileri, kriz yönetimi, etkinlik yönetimi, iç iletişim ve kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında çalışmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Pınar, Galatasaray Üniversitesi'nden MBA ve Cardiff Met Üniversitesi'nden International Marketing derecelerine sahiptir. 

pinar.islak(at)amchamturkey.com

 

Üye İlişkileri Koordinatörü
Tugce Duzen
Üye İlişkileri Koordinatörü

Tuğçe Düzen Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT) Üye İlişkileri Koordinatörü olarak görev almaktadır. Tuğçe Düzen, lisans diplomasını Bahçeşehir Üniversitesi, Avrupa Birliği İlişkileri bölümünden almıştır. AmCham Türkiye/ABFT’ye katılmadan önce Tuğçe, Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, İktisadi Kalkınma Vakfı ve AmCham Türkiye/ABFT’de stajlarını tamamlamıştır.

tugce.duzen(at)amchamturkey.com

 

Office Manager
Didem Okutulmuş
Ofis Yöneticisi

Didem Okutulmuş, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT) Ofis Yöneticisi görevinde yer almaktadır. AmCham Türkiye/ABFT’ye katılmadan önce 17 yıl Demirbank, HSBC, Şekerbank'da çalışmış olan Didem, en son Ticari Bankacılık Pazarlama Direktörü pozisyonunda yatırım, dış ticaret ve yatırım kredilerinin hazırlanması, fiyatlama, risk takibi, portföy yönetimi alanlarında görev almıştır. Didem lisans diplomasını Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümünden almıştır. 

didem.okutulmus(at)amchamturkey.com

Policy Manager
E. Ruşen İnceoğlu
Politika Yöneticisi

Çalışma hayatına Anadolu Grubu Mali İşler Başkanlığı bünyesinde Management Trainee olarak başlayan Ruşen İnceoğlu, 2005 ve 2007 yılları arasında Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Yurtdışı İletişim Bölüm Sorumlusu, 2007 - 2009 yılları arasında ise TÜSİAD Paris Temsilciliği'nde Ekonomist ve Politika Yöneticisi olarak görev almıştır. Türkiye'ye dönüşü sonrası 2010-2013 yılları arasında Sütaş Grubu'nda Başkanlık Ofisi Yöneticiliği ve Kurumsal İletişim Yöneticiliği görevlerini üstlenen İnceoğlu, daha sonra Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nde (YASED) Sektörel Politikalar Koordinatörü, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nde ise (AİFD) Kurumsal İletişim ve Yatırım Politikaları Müdürü olarak görev yapmıştır.

Galatasaray Universitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü (2004) mezunu olan Ruşen İnceoğlu, 2008 yılında Paris-II Pantheon Assas'tan Avrupa Komisyonu Jean Monnet bursiyeri olarak uluslararası ekonomi dalında, 2009 yılında da Galatasaray Üniversitesi'den Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecelerini almıştır. 2008-2010 yılları arasında EHESS - Paris'te kalkınma ekonomisi dalında doktora çalışmaları yürüten Ruşen İnceoğlu, ileri derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.