.
.

AmCham Türkiye/ABFT 

Türkiye ve Amerika arasındaki ekonomik bağları güçlendirme çabaları ivme kazanmakta. Bu bağlamda, Amerika-Türkiye arasındaki ikili ticaret ve yatırım ilişkilerinin artan önemi ve güçlü potansiyelini istatistikler de ortaya koymaktadır. İkili ilişkilerin gelişmesine paralel olarak, ticaret hacmimiz son 10 yılda 2 katına çıkarak 17,5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır.

2004 yılında ABD Ticaret Odası’nın iştiraki olarak kurulmuş olan Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye/ABFT), bu eğilimin yönünü belirlemeye destek olma amacıyla etkin çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda, ABD ve Türkiye’de kamu ve özel sektör liderleri arasında işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve serbest piyasa koşullarının oluşturulması adına pozisyon ve görüş oluşturulması için çalışmalar yapmaktadır.  

Aynı zamanda, AmCham Türkiye/ABFT Amerikan üye şirketlerinin karar alıcılar ile bir araya gelmesi ve yatırım olanaklarını değerlendirmesi konusunda platform oluşturmaktadır. Türkiye’nin ekonomisi, stratejik konumu ve genç nüfusunu göz önünde bulundurulduğunda, bu olanakların ilerleyen yıllarda daha da artması beklenmektedir. Bu öngörü, AmCham Türkiye/ABFT “Türkiye'de İş ve Yatırım İklimi Araştırması 2016” raporu sonuçlarında da belirgin bir şekilde ortaya konmuştur: Amerikan şirketlerinin yüzde 70’i Türkiye’deki ekonomik potansiyeli ‘hatırı sayılır’ derecede önemli olarak değerlendirmektedir.

AmCham Türkiye/ABFT, 2017 yılında gerçekleştirdiği Genel Kuru toplantısında yeni Yönetim Kurulu üyelerini seçmiş olup, 2019 yılına kadar görev yapacak olan yeni Yönetim Kurulumuzun derneğimiz açısından önemli bir dönüm noktası olacağına inanıyoruz. Finansal hizmetler, bankacılık, bilişim teknolojileri, sağlık, finans ve hukuki hizmetler gibi çok çeşitli sektörlerden şirketlerin oluşturduğu bu saygın üyelik ağı ile çalışmak bizler için de bir onur kaynağıdır. AmCham Türkiye/ABFT yeni Yönetim Kurulu üyelerini küresel olarak tanınmış Amerikan şirketlerinin Türkiye’de görev yapan CEO’ları oluşturmaktadır. Bu şirketler arasında, Citibank, P&G, General Electric, The Dow Chemical Company, Baxter International, PwC, UPS, IBM, PepsiCo, Baker & McKenzie, HP, Boeing, Intel, Honeywell, 3M, Mondelez International, Warner Bros, Nike, Heidrick & Struggles ve Janssen bulunmaktadır.

AmCham Yönetim Kurulu liderliği ve rehberliğinde AmCham Türkiye/ABFT'nin öncelikleri şu doğrultuda belirlenmiştir: 

- Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaretin, yatırımın ve ilişkilerin daha da geliştirilmesi; 
- Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına katkı sunma ve daha çok uluslararası yatırımın çekilebilmesi amacıyla, Türkiye’deki iş ve yatırım ikliminin güçlendirilmesine yönelik stratejiler oluşturulması;
- Uluslararası yatırımcıları Türkiye’deki yatırımlarını derinleştirmeleri ve genişletmeleri doğrultusunda teşvik etmek; 
- Türkiye’nin bölgesel bir merkez olmasına destek olmak amacıyla paydaşlar işbirlikleri geliştirmek; 
- Türkiye’deki Amerikan iş dünyası ve yatırımcılarını temsil ederek bu alandaki öncü ses olarak konumlanmak. 

Önümüzdeki yıllarda, AmCham Türkiye/ABFT Türkiye’de liberal ve eşitlikçi bir iş ortamının geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürecektir. Bu doğrultuda, üyelerimizin hedefledikleri performansları yakalamalarına destek olmanın yanı sıra, doğrudan uluslararası yatırımlar yolu ile Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunulması hedeflenmektedir.