Amerikan Şirketler Derneği Tüzüğü 

Amerikan Şirketler Derneği Tüzüğü'nün tam metni aşağıdaki dosyada bulunmaktadır. Tüzüğün içeriği aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır:  

MADDE 1 - DERNEK'İN ADI

MADDE 2 - DERNEK'İN MERKEZİ

MADDE 3 - DERNEK'İN AMAÇLARI VE FAALİYETLERİ

MADDE 4 - ÜYELİK 

MADDE 5 - ÜYELERİN HAKLARI VE GÖREVLERİ

MADDE 6 - ÜYELİK'TEN ÇIKARILMA VE ÜYELİK'İN ASKIYA ALINMASI 

MADDE 7 - DERNEK'İN HAKLARI

MADDE 8 - DERNEK'İN ORGANLARI

MADDE 9 - GENEL KURUL 

MADDE 10 - GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMA HAKKI

MADDE 11 - GENEL KURUL TOPLANTISI 

MADDE 12 - TOPLANTI USULÜ

MADDE 13 - GENEL KURUL TOPLANTISINDA OY KULLANMA VE KARAR ALMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

MADDE 14 - GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

MADDE 15 - YÖNETİM KURULU

MADDE 16 - DERNEK'İN TEMSİLİ

MADDE 17 - GENEL SEKRETER

MADDE 18 - DENETLEME KURULU

MADDE 19 - KOMİTELER VE ÇALIŞMA GRUPLARI

MADDE 20 - TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 21 - DERNEK'İN GELİRLERİ VE HARCAMALARI

MADDE 22 - DEFTER VE KAYITLAR

MADDE 23 - DERNEK'İN BORÇLANMASI

MADDE 24 - DERNEK'İN FESHİ, TASFİYESİ VE İNFİSAHI

MADDE 25 - İÇ DENETİM

MADDE 26 - İLAVE TÜZÜK HÜKÜMLERİ