Üyelik Avantajları

 

AmCham Türkiye/ABFT üyeliği, Amerikan şirketlerine, sivil toplum kuruluşları ve derneğin misyon ve vizyonunu paylaşan Amerikan vatandaşlarına açıktır. 

Üyelik kapsamında özel etkinliklere katılım, amaca yönelik tanıtım fırsatları oluşturma ve iş ağlarını geliştirme gibi olanaklardan yararlanma imkanı bulan üyeler, Avrupa'da bulunan AmCham ulusal temsilcilikleri ve AmCham global ağı ile yakın iletişimde bulunulması yolu ile Avrupa, Kafkasya ve Orta Doğu çapında Amerikan şirketleriyle ile ilgili değerli bilgilere ve Türkiye'de geniş bilgi ve iletişim ağına erişim sağlar.

Kurumsal üyeler şirketlerini AmCham Türkiye/ABFT bünyesinde çalışmalar yürüten komitelerde temsil edebilirler. Bu komiteler arasında, Kamu İlişkileri, Yatırım Ortamı, Sürdürülebilirlik, Sağlık ve Yaşam Bilimleri, Dijital Ekonomi, Gıda ve Tarım Komiteleri bulunmaktadır. Komiteler üyelerine regülasyonları anlama, zorlukların üstesinden gelme, pazardaki olanakları proaktif bir biçimde değerlendirme konusunda destek sağlar. Bu platformda bulunmak üye şirketlerin Türkiye'deki işletmelerinin geleceğine gerçek anlamda etki yaratmalarına olanak sunmaktadır.    

AmCham Türkiye/ABFT çalışmalarını sağlam temeller çerçevesinde sürdürmektedir: İletişim Ağı/Network Geliştirme, Erişim, Savunuculuk, Tanıtım, İş Hizmetleri. 

İletişim Ağı Geliştirme

Erişim 

AmCham Türkiye/ABFT aşağıdaki kanallar yolu ile üyelerinin güvenilir ve nitelikli bilgiye erişimini sağlar; 

Üyelerin, Türkiye iş ve yatırım iklimi araştırmaları, üye profili araştırması, haber bültenleri ve diğer raporlara erişimi sağlanmaktadır. 

Savunuculuk  

AmCham Türkiye/ABFT üyelerinin ilgi alanlarını tespit ederek bu konularda üyelerini genel iş iklimi ve sektörel olarak temsil eder ve bu alanlarda çalışmalar yapar. Üyelerinin sektörle ilgili konularda kamu temsilcilerine erişimine ve kendi iş alanlarında yaşadıkları zorluklara çözümler bulunması konusunda destek sağlar. AmCham iş dünyası ve karar vericiler arasında aktif bir diyaloğun son derece önemli olduğuna inanmaktadır. Bu nedenle üyelerini kendi sektörleri kapsamında en çok etkilendikleri konuları tespit etmeleri ve öneriler ortaya koymaları konusunda teşvik eder. Tüm bu çalışmaların sonucunda amaç, Türkiye'de daha iyi bir iş ve yatırım ortamı sağlamaktır. 

Tanıtım  

AmCham Türkiye/ABFT, üyelerinin tanıtım faaliyetlerini kendi web sitesi, haber bültenleri ve aktif sosyal medya platformları ile desteklemektedir. Bu platformlara ek olarak üyeler, seçkin etkinliklere sponsor olarak şirketlerinin tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunabilirler.   

İş Hizmetleri   

AmCham Türkiye/ABFT, iş dünyasında geniş ve güvenilir bir iletişim ağı sunmaktadır. Üyeler bu iletişim ağını kullanarak kendi faaliyet alanlarındaki konularda bağlantılar kurabilirler. 

 

Üyelik başvurusu için, info(at)amchamturkey.com adresine e-posta göndermenizi ve/veya AmCham Türkiye/ABFT ofisini aramanızı rica ederiz.