Üyelik Koşulları  

AmCham Türkiye/ABFT üyesi olmak ve üyeliği sürdürmek için, üyelik başvurusu yapmak isteyen şirket, kişi ve üyelerin, ilgili üyelik kategorisi kapsamında aşağıdaki koşulları tamamen yerine getirebiliyor olması gerekmektedir.  

Üye olabilmek için başvuruda bulunan şirket veya kişinin üye başvuru formunu tamamen doldurarak iletmesi gerekmektedir. AmCham Türkiye/ABFT üye başvurularını bir sonraki Yönetim Kurulu Toplantısı'nda değerlendirecektir. 

(1) Platinum veya Gold Üyelik   

* Platinum veya Gold Üyelik kategorisine başvurabilmek için, adayın (i) Türkiye'de kayıtlı tüzel kişilik, ortaklık, vakıf veya tüzel kişiliğin temsilciliği olması, (ii) Yönetim Kurulu'nca belirtildiği üzere toplumda iyi bir itibarı olması, ve (iii):

1.1 ABD'de kurulmuş veya şirketleşmiş olması veya hisselerinin ABD Borsası'nda işlem görüyor olması (bir “Amerikan Şirketi”);
1.2 Bir ABD şirketinin ana kuruluşu, bağlı kuruluşu veya iştiraki olması; 
1.3 Türkiye'de bir ABD şirketinin franchise kuruluşunu yönetiyor olması;
1.4 Türkiye-ABD ortak girişimi olması; veya
1.5 Bir ABD şirketi ile hukuki ortaklık da dahil olmak üzere ortaklığı olması veya ABD'de kurulmuş ya da ABD merkezli bir ortağa bağlı olması gerekmektedir. 

(2) Silver Üyelik:

* Silver Üyelik kategorisine başvurabilmek için, adayın (i) Yönetim Kurulu'nca belirtildiği üzere toplumda iyi bir itibarı olması, ve (ii): 

2.1 Platinum veya Gold Üyelik kategorisinde belirtilen şartlara uyuyor olması;
2.2 ABD vatandaşı olması; veya 
2.3 Türkiye'de kayıtlı olan ABD merkezli sivil toplum kuruluşu olması gerekmektedir. 


Üyelik için AmCham Türkiye/ABFT ofisi ile irtibata geçmenizi rica ederiz.