Misyon  

Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaretin, yatırımların ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla köprü görevi görerek, Türkiye’deki iş ortamının güçlendirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların teşvik edilmesi yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sunmak. 

Vizyon  

Güvenilir ve saygın bir fikir lideri olarak, Amerikan iş dünyası, uluslararası yatırımcılar ve yerel karar alıcılar ile işbirliği içinde, Türkiye’deki iş ortamının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 

Stratejik Hedefler & Öncelikler  

AmCham Turkey, Türkiye’yi global pazarlara taşıyan bir güç olarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Dernek bu gücünü 3 ana kaynaktan almaktadır; 

- Yatırım, iş gücü ve ihracata yaptığı katkı 

- Dünya standartlarında yeteneklerin geliştirilmesi ve beraberinde kurumsal yönetişimin gelişimine katkıda bulunmak

- Yerel iş ortaklarını Küresel Değer Zincirleri ile buluşturmak

 

AmCham'in 5 Önceliği:

- Türkiye’deki mevcut ABD yatırımları ve ticaretini korumak; yeni yatırım ve ticaret olanakları için aktif destek sağlamak

- Türkiye’nin Bölgesel Merkez olmasını desteklemek

- Birlikte çalıştığımız KOBİ’lerin küresel değer zincirine daha fazla katılımını sağlamak

- Dünya çapında yeteneklerin geliştirilmesi ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık unsurlarının gelişimine katkı sağlamak

- Türkiye’nin İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Programlarına entegrasyonuna aktif destek sağlamak