Misyon  

Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaretin, yatırımların ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla köprü görevi görerek, Türkiye’deki iş ortamının güçlendirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların teşvik edilmesi yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sunmak. 

Vizyon  

Güvenilir ve saygın bir fikir lideri olarak, Amerikan iş dünyası, uluslararası yatırımcılar ve yerel karar alıcılar ile işbirliği içinde, Türkiye’deki iş ortamının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 

Stratejik Hedefler & Öncelikler  

AmCham Turkey, Türkiye’yi global pazarlara taşıyan bir güç olarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı hedeflemektedir. 

Dernek bu gücünü 3 ana kaynaktan almaktadır; 

- Yatırım, iş gücü ve ihracata yaptığı katkı 

- Dünya standartlarında yeteneklerin geliştirilmesi ve beraberinde kurumsal yönetişimin gelişimine katkıda bulunmak

- Yerel iş ortaklarını Küresel Değer Zincirleri ile buluşturmak

 

AmCham'in 5 Önceliği:

- Mevcut ABD yatırımları ve ticaretinin korumak

- Yeni ABD yatırımı ve ticareti için aktif destek sağlamak

- Türkiye’nin Bölgesel merkez olmasını desteklemek

- Ülkemizde farklı yeteneklerin ve kurumsal yönetişimin gelişimi konusunda katkı sağlamak 

- Birlikte çalıştığımız Türk KOBİ’lerinin Küresel Değer Zincirlerine daha fazla katılımını sağlamak