Misyon & Vizyon

Misyon  

Türkiye ve ABD arasındaki ikili ticaretin, yatırımların ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla köprü görevi görerek, Türkiye’deki iş ortamının güçlendirilmesi ve uluslararası doğrudan yatırımların teşvik edilmesi yoluyla ekonomik kalkınmaya katkı sunmak. 

Vizyon  

Güvenilir ve saygın bir fikir lideri olarak, Amerikan iş dünyası, uluslararası yatırımcılar ve yerel karar alıcılar ile işbirliği içinde, Türkiye’deki iş ortamının geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürütmektedir. 

Stratejik Hedefler & Öncelikler